ઈલેક્ટ્રિક સ્કૂટર ન્યુ મોડલ 2023

2023ના વર્ષમાં નવા બાઇક સ્કૂટર કાર એસયુવી અને બીજી ઘણા બધા વાહનોના નવા મોડલ આવી રહ્યા છે ઈલેક્ટ્રીક સ્કૂટર સેગમેન્ટ માટે આ વર્ષ ઘણું સારું ફળદાય સાબિત થઈ શકે છે જો તમે પણ એકટીવા જેવું ગેર વગરનું સ્કૂટર ખરીદવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો તો તમારે થોડી રાહ જોવી જોઈએ કારણ કે આ વર્ષે ઘણા શાનદાર … Read more