ગૌણ સેવા ભરતી 2023: 1246 નવી જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી.

ગૌણ સેવા ભરતી 2023: GSSSB ભરતી 2023, ગુજરાત સબ ઓર્ડિનેટ સર્વિસ સિલેક્શન બોર્ડ દ્વારા તેની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પર સર્વેયર સિનિયર સર્વેયર પ્લાનિંગ આસિસ્ટન્ટ અને અન્ય વિવિધ જગ્યાઓ માટે કુલ 1246 જેટલી ખાલી પડી રહેલી જગ્યાઓ ભરવા માટેનું ઓફિસિયલ નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે લાયક ઉમેદવારો આપેલ સૂચનાઓને વાંચી ઓનલાઈન ઓફિસિયલ વેબસાઈટ મારફતે અરજી કરી શકે … Read more

SBI બેન્ક માં ક્લાર્ક માટેની મોટી ભરતી જાહેર: 8283 જગ્યાઓ માટે પરીક્ષા યોજાશે, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી.

SBI ક્લાર્ક ભરતી 2023: બેંકમાં નોકરીની રાહ જોતા ઉમેદવારો માટે ખૂબ મોટી ભરતી જાહેરાત sbi બેન્ક દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી છે ઈચ્છુક ઉમેદવારો એ sbi ની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ મારફતે ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે ઉમેદવારોના હિતને ધ્યાનમાં રાખી ઓનલાઈન અરજી કરવાની ઓફિસિયલ વેબસાઈટની ડાયરેક્ટ link અહીં મૂકવામાં આવેલી છે તમે અહીંથી ઓનલાઇન અરજી કરી શકો છો. … Read more

Indian post bharti 2023: ભારતીય પોસ્ટ વિભાગમાં 1899 જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેર, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

Indian post bharti 2023: ભારતીય પોસ્ટ વિભાગમાં 1899 જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેર, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી ભારતીય પોસ્ટ વિભાગમાં 10 પાસ પર ખૂબ મોટી ભરતી ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા પોસ્ટલ આસિસ્ટન્ટ, શોર્ટિંગ આસિસ્ટન્ટ અને પોસ્ટમેન આસિસ્ટન્ટ સહિત ઘણી બધી જગ્યાઓ માટે નવી ભરતી ની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. આ ભરતીની ઓનલાઇન … Read more

રણ ઉત્સવ 360• વ્યુ વિડીયો

રણ ઉત્સવ 360• વ્યુ વિડીયો On Diwali everyone buys clothes shoes shoes homewares general TV fridge etc. all items for home are available in Diwali offers at very weekly discounts here are all the Diwali Beth Dhamaka sale offers which you can avail right now. It is very important for everyone to take advantage of … Read more

ગુજરાતના દરેક જિલ્લાઓમાં આંગણવાડી વર્કર અને હેલ્પરની કુલ 10,000 થી વધુ જગ્યાઓ માટે ખૂબ મોટી ભરતી જાહેર, ઓનલાઇન અરજી શરૂ

આંગણવાડી ભરતી 2023: મહિલા અને બાળ વિકાસ સંસ્થા દ્વારા ગુજરાત ભર માં કુલ 10,000 થી વધુ આંગણવાડી વર્કર અને હેલ્પર બહેનો માટે નવી ભરતી ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આંગણવાડી વર્કર અને હેલ્પર ની નવી ભરતી જાહેર ધોરણ 10 અને 12 પાસ કરેલ મહિલાઓ આ ભરતી માટે અરજી કરી શકે છે, ઓનલાઇન અરજી 8 નવેમ્બર … Read more

ડીસ્ટ્રીક ડેટા મેનેજરની પોસ્ટ માટે નવી ભરતી જાહેર

ડીસ્ટ્રીક ડેટા મેનેજર ભરતી 2023: નેશનલ હેલ્થ મિશન પ્રોગ્રામ અંતર્ગત ડીસ્ટ્રીક કોર્પોરેશન ડેટા મેનેજરની પોસ્ટ માટે વિવિધ જિલ્લાઓમાં (જિલ્લા મથક ખાતે) નવી ભરતી ની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે લાયકાત ધરાવતા ઈચ્છુક ઉમેદવારોએ આરોગ્ય વિભાગની ઓફિસિયલ વેબસાઈટ https://arogyasathi.gujarat.gov.in/CurrentOpenings.aspx મારફતે 16 નવેમ્બર 2023 સુધી ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે. NHM ભરતી 2023 ભરતી સંસ્થા નેશનલ હેલ્થ મિશન … Read more

NHM અંતર્ગત સ્ટાફનર્સ ની નવી ભરતી જાહેર

NHM અંતર્ગત સ્ટાફનર્સ ની નવી ભરતી જાહેર: નેશનલ હેલ્થ મિશન પ્રોગ્રામ અંતર્ગત ગાંધીધામ સરકારી હોસ્પિટલમાં સ્ટાફ નર્સની નવી જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવેલી છે, ઈચ્છુક ઉમેદવારોએ આરોગ્ય વિભાગની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ https://arogyasathi.gujarat.gov.in/CurrentOpenings.aspx પર જઈ 10 નવેમ્બર 2023 સુધી ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે, ઉમેદવારોના હિતને ધ્યાનમાં રાખી આરોગ્ય વિભાગની ઓફિસિયલ વેબસાઈટની ડાયરેક્ટ લિંક અહીં મૂકવામાં … Read more

ડિસ્ટ્રિક્ટ હેલ્થ સોસાયટી આરોગ્ય શાખા જિલ્લા પંચાયત ગીર સોમનાથ દ્વારા નવી ભરતી જાહેર, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

ડિસ્ટ્રિક્ટ હેલ્થ સોસાયટી આરોગ્ય શાખા જિલ્લા પંચાયત ગીર સોમનાથ દ્વારા નવી ભરતી જાહેર: નેશનલ હેલ્થ મિશન પ્રોગ્રામ અંતર્ગત બજેટમાં મંજૂર થયેલ ટેકનિકલ અને નોન ટેકનીકલ કેડર માટે 11 માસના કરાર આધારિત તદ્દન હંગામી ધોરણે ખાલી પડી રહેલી જગ્યાઓ ભરવા માટે તેમજ ભવિષ્યમાં ખાલી થનાર જગ્યાઓ માટે પ્રતિકતા યાદી માટે ડીસ્ટ્રીક હેલ્થ સોસાયટી આરોગ્ય શાખા જિલ્લા … Read more

સરદાર પટેલ ગુડ ગવર્નન્સ સી.એમ. ફેલોશીપ પ્રોગ્રામ જાહેર, આ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત એપ્લાય કરો, મળશે 1 લાખ રૂપિયા માસિક મહેનતાણું.

સરદાર પટેલ ગુડ ગવર્નન્સ સી.એમ. ફેલોશીપ પ્રોગ્રામ જાહેર, આ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત એપ્લાય કરો, મળશે 1 લાખ રૂપિયા માસિક મહેનતાણું. રાજ્ય સરકારની વહીવટી વ્યવસ્થા, પ્રસારન વ્યવસ્થા, જન સેવા અને જન કલ્યાણ કાર્યક્રમો, પ્રજાકીય પ્રશ્નોના સમાધાન સહિત ગુડ ગવર્નન્સ અને પ્રો એક્ટિવ પીપલ ગવર્નન્સ માટે યુવા શક્તિનું યોગદાન આ ફેલો શીપ દ્વારા મળતું થશે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર ભાઈ … Read more

RMC BHARTI 2023: રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા ભરતી જાહેર

RMC BHARTI 2023: રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા નવી ભરતી ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા આ ભરતીની જાહેરાત 2 નવેમ્બર 2023 ના રોજ બહાર પાડવામાં આવી છે. અને આ ભરતીના ઓનલાઇન કે ઓફલાઈન કોઈપણ રીતે ફોર્મ ભરવાના નથી ઉમેદવારોએ વોલ્ક ઇન ઇન્ટરવ્યૂમાં રૂબરૂ હાજર રહેવાનું થશે, ઇન્ટરવ્યૂ ની તારીખ 9 નવેમ્બર 2023 છે. આ … Read more

error: Content is protected !!