દરરોજ ના સોના ચાંદીના લેટેસ્ટ ભાવ જાણો:

Know the latest gold and silver prices of every day: Know the latest prices of gold and silver : Friends, the prices of most of the commodities are updated daily including petrol, diesel, oil, gold and silver etc. This price is updated daily by the government so no one has the correct information about this … Read more

ધોરણ 10 અને 12 નું ટાઇમ ટેબલ જાહેર.

ધોરણ 10 અને 12 નું ટાઇમ ટેબલ જાહેર. ધોરણ 10 અને 12નું ટાઈમ ટેબલ જાહેર: GSHSEB દ્વારા ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ ની પરીક્ષા ની તારીખો જાહેર કરવામાં આવી છે આ પરીક્ષા માર્ચ ૨૦૨૩ માં લેવાનાર છે, આ પરીક્ષા ઓ 14 માર્ચથી શરૂ થશે અને 31 માર્ચ 2023 ના રોજ સમાપ્ત થશે, અહીં આવનાર ધોરણ 10 … Read more

PM કિસાન યોજના 15 મો હપ્તો: ખેડૂતો આનંદો! Pm કિસાન યોજના ના નાણાં આ તારીખે થશે ખાતામાં જમા, chek pm kisan yojna full detail

PM Kisan Yojana 15th installment: Farmers rejoice! The money of pm kissan yojna will be deposited in the account on this date, check pm kissan yojna full detail .   PM Kisan Yojana 15th installment: Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana ( PM KISSAN SANMAN NIDHI YOJNA) is implementing a plan to provide direct financial … Read more

મતદાર યાદી 2022 જાહેર , pdf ડાઉનલોડ કરો, તમારા ગામ કે વોર્ડની નવી મતદાર યાદી 2022, pdf electoral roll gujarat ful list 2022.

Electoral roll 2022 public, pdf download, new electoral roll 2022 of your village or ward, pdf electoral roll gujarat full list 2022. Download Gujarat Voting List pdf. The new list with pdf photos of your village, city and ward wise new voting list has been put online which you can download from here and check … Read more