ઇલેક્શન યાદી 2024: ઓનલાઇન ચેક કરો તમારુ અને તમારા પરિવારના સભ્યોનું નામ: electoralsearch

ઇલેક્શન યાદી 2024: ઘરે બેઠા ચેક કરો વોટર લિસ્ટ માં તમારું નામ છે કે નહીં? electoralsearch: અગામી લોકસભાની ચૂંટણી માં મત આપવા માટે મતદાન યાદીમાં તમારું નામ હોવું જરૂરી છે. જો તમારું નામ વોટિંગ લિસ્ટમાં છે તો તમે વોટર આઇડી દ્વારા વોટ કરી શકો છો. પરંતુ જો તમારી પાસે વોટર આઇડી કાર્ડ ન હોય તો … Read more

મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ 2023

મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ 2023: આપણી પાસે ઘણા ડોક્યુમેન્ટ હોય છે, ચૂંટણી કાર્ડ પણ તે પૈકીનું એક અગત્યનનું ડોક્યુમેન્ટ છે. ચૂંટણી કાર્ડને લગત સુધારા કરવા માટે ચૂંટણી પંચ દ્વારા વર્ષમાં બે ત્રણ વખત સુધારણા કાર્યક્રમ જાહેર કરવામાં આવતો હોય છે. ચાલુ વર્ષ 2023 માટે આ કાર્યક્રમમાં આવતીકાલ એટલે કે તારીખ 5 એપ્રિલ 2023 થી 20 … Read more

ડિજિટલ વોટર સ્લીપ ડાઉનલોડ કરો આ રીતે , ઘરે બેઠા ડિજિટલ વોટરશીપ ડાઉનલોડ કરવાની સ્ટેપ બાય સ્ટેપ માહિતી જાણો

 Download Digital Waterslip Here’s how, learn step-by-step instructions on how to download Digital Waterslip at home Download Digital Water Slip Election Commissioner has made the process of searching name in water slip and downloading water slip very easy along with all the details like date and location, water slip can now be easily downloaded from … Read more