BMI Calculator: જાણો ઉંમર પ્રમાણે કેટલું વજન હોવું જોઈએ.

BMI Calculator: દરેક વ્યક્તિનો વજન તેની ઉંમર પ્રમાણે હોવું જરૂરી ગણવામાં આવે છે. ઉંમર કરતાં વધારે વજન કે ઓછું વજન હોય તો શરીરને ઘણું નુકસાન થાય છે. ઘણા લોકોનું વજન તેમની ઉંમર કરતાં પણ ઘણું બધું વધારે હોય છે અથવા ઉંમર વજન ઘણું જ ઓછું હોય છે. ઉંમર પ્રમાણે વજન વધુ કે ઓછું હોય એ … Read more