ઓનલાઇન પાનકાર્ડ મેળવો ફક્ત દસ મિનિટમાં

ઓનલાઇન પાનકાર્ડ મેળવો ફક્ત દસ મિનિટમાં : પાનકાર્ડ એ આપણા જીવનનો એક મહત્વનો દસ્તાવેજ છે બેન્કથી લઈને ઇન્કમટેક્સ ભરવા અને લોન લેવા સુધી પણ પાનકાર્ડ ફરજિયાત છે પાનકાર્ડ વગર અમુક નાણાકીય વ્યવહારો અટકી જાય છે હાલમાં એક સુવિધા શરૂ કરવામાં આવી છે જેમાં આધાર કાર્ડની મદદથી ફક્ત 10 મિનિટમાં જ પાનકાર્ડ ઓનલાઇન કઢાવી શકાય છે … Read more