બેંકમાં ફિક્સ ડિપોઝિટ કરાવતા લોકો માટે ખુશખબર, ત્રણ બેંકે વ્યાજ દરમાં કર્યો વધારો, તમને મળશે 9.25 ટકા સુધીનું વ્યાજ, જાણો કઈ બેંકે વ્યાજદરમાં કર્યો કેટલા ટકા નો વધારો.

FD Interest rate: બેંકમાં ફિક્સ ડિપોઝીટ માં રોકાણ કરતા લોકો માટે સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. જો તમે બેંક ફિક્સ ડિપોઝીટ માટે વધારે વ્યાજ દરની તપાસ કરી રહ્યા હો તો આ સમાચાર તમારા કામના છે. માર્ચ મહિના દરમિયાન ત્રણ બેંકે ફિક્સ ડિપોઝિટના વ્યાજ દરમાં વધારો કર્યો છે. બેંકમાં બે કરોડ રૂપિયાથી ઓછી રકમની એફડી પર … Read more

muthoot finance personal loan

muthoot finance personal loan : get personal loan through mathur finance company approval will be done in just 48 hours.  Now a days people are taking loan from bank to meet their needs when their earnings are less and they are not able to get their life needs and hobbies then they are taking different … Read more