આજની વરસાદની આગાહી : ગુજરાતના 22 જિલ્લાઓમાં છે આજે વરસાદની આગાહી.

Unseasonal Rain Forecast : Mawtha : Meteorological Department Forecast : Ambalal Patel’s Rain Forecast : ગુજરાતી માહિતી વાંચવાની લીંક નીચે મૂકવામાં આવેલી છે Matha has been predicted by the Meteorological Department adding to farmers’ worries. At present, when the winter season is about to end and the summer heat is about to start, the weather … Read more