ઈલેક્ટ્રીક વાહનો પર આજથી લાગુ થઈ નવી સ્કીમ, ક્યા વાહનો પર કેટલી સબસીડી મળશે? જાણો સંપૂર્ણ માહિતી.

Government scheme : દેશમાં ઈલેક્ટ્રીક વાહનો અપનાવવાની પ્રક્રિયાને વધુ વેગ આપવા માટે ઉદ્યોગ મંત્રાલય દ્વારા 500 કરોડ ની ઈલેક્ટ્રિક ટ્રાન્સપોર્ટ પ્રમોશન સ્કીમ 2024 (EMPS 2024) શરૂ કરી છે. સરકાર દેશમાં ઈલેક્ટ્રીક મોબિલિટીને સતત સમર્થન આપી રહ્યું છે. આ શ્રેણીમાં દેશમાં ઈલેક્ટ્રીક વાહનોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે એક એપ્રિલ 2024 થી ₹500 કરોડની નવી યોજના લાગુ પાડવામાં … Read more