અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 : અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે 10 25 જેટલી ખૂબ મોટી ખાલી જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવેલી છે રસ ધરાવતા લાયક ઉમેદવારોએ 18 સપ્ટેમ્બર 2023 સુધી ઓફિસિયલ વેબસાઈટ મારફતે ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે ઓફિસિયલ વેબસાઈટ ની ડાયરેક્ટર લિંક નીચે મૂકવામાં આવેલી છે ઉમેદવારોના હિતને … Read more

SBI Requirements 2023: Big Recruitment Advertisement for 6160 Vacancies in SBI Bank, Know Complete Details

SBI Requirements 2023: Big Recruitment Advertisement for 6160 Vacancies in SBI Bank, Know Complete Details SBI Requirements 2023: SBI Bank has released a huge recruitment advertisement for a total of 1031 posts. State Bank of India has released this recruitment to recruit its retired employees and officers. Eligible and interested candidates can apply online through … Read more

જામનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા ભરતી જાહેરાત

જામનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા ભરતી જાહેરાત: જામનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા આરોગ્ય વિભાગ હેઠળ 11 માસના કરાર આધારિત ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે રસ ધરાવતા ઉમેદવારો જામનગર મહાનગરપાલિકાની સત્તાવાર વેબસાઈટwww.mcjamnagar.com પર જઈ ઓનલાઇન અરજી 31 ઓગસ્ટ 2023 સુધી કરી શકે છે જામનગર મહાનગરપાલિકાની આ ભરતી વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી જેમાં ખાલી જગ્યાઓ ની વિગતવાર માહિતી શૈક્ષણિક લાયકાત સિલેક્શન પ્રોસેસ … Read more

IDBI બેન્ક ભરતી 2023,

IDBI બેન્ક ભરતી 2023: દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો અને પરીક્ષાની તૈયારી કરતા ઉમેદવારો માટે ખુશીના સમાચાર આવ્યા છે idbi bank માં કુલ 1036 ખાલી પડેલી જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે idbi બેન્ક દ્વારા આ ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે લાયકાત અને રસ ધરાવતા ઉમેદવારો ઓફિસિયલ નોટિફિકેશન ને વાંચી આ ભરતી માટે નિયત સમય … Read more

ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023

Gujarat GDS Bharti 2023 : ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023, ધોરણ 10 પાસ ઉપર ભરતી જાહેર ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023: ગુજરાત પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા ઓફિસિયલ વેબસાઈટ પર નવી સૂચનામાં ગ્રામીણ ડાક સેવકની પોસ્ટ માટે બમ્પર ખાલી જગ્યાઓની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, રસ ધરાવતા ઉમેદવારો 11 જૂન 2023 અથવા તે પહેલા ઓફિસિયલ વેબસાઈટ https://indiapostgdsonline.gov.in પર … Read more

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ભરતી જાહેરાત: કુલ જગ્યાઓ 368, ઓનલાઈન અરજી કરો

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ભરતી જાહેરાત : ગુજરાત અર્બન હેલ્થ પ્રોજેક્ટ અમદાવાદ ખાતે નીચે દર્શાવેલ કેડર ની હાલમાં ખાલી તથા ભવિષ્યમાં ખાલી પડનાર કે નવી ઊભી થનાર જગ્યાઓ ભરવા માટે પસંદગી યાદી બનાવવાના હેતુસર ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી રહી છે. સંબંધિત જગ્યાના ભરતી નિયમો અને પરીક્ષા નિયમોની પ્રવર્તમાન જોગવાઈ અનુસાર લાયકાત પરિપૂર્ણ કરતા અને ઈચ્છા … Read more

કોમ્યુનિટી હેલ્થ ઓફિસર ની ભરતી જાહેર: ઓનલાઇન અરજી કરો

કોમ્યુનિટી હેલ્થ ઓફિસરની ભરતી જાહેર: સાબરકાંઠા જિલ્લામાં નેશનલ હેલ્થ મિશન અંતર્ગત આયુષ્માન ભારત હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ સેન્ટર પ્રોગ્રામ હેઠળ મંજૂર થયેલ પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રો ખાતેના કોમ્યુનિટી હેલ્થ ઓફિસરની ખાલી રહેલ જગ્યા ઉપર કરાર આધારિત 11 માસ માટે ભરવા લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોની ભરતી કરવાની થાય છે, તેમજ ભવિષ્યમાં ખાલી પડનાર જગ્યાઓ માટે પ્રતીક્ષા યાદી તૈયાર કરવાની … Read more

જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતમાં પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી જાહેરાત: જાણો વિગતવાર માહિતી

જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતમાં પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી જાહેરાત: જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતમાં કોઈપણ પરીક્ષા વગર સીધી ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવેલી છે રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પરથી નિયત સમય મર્યાદામાં ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે ઉમેદવારોના હિતને ધ્યાનમાં રાખી ઓનલાઈન અરજી કરવાની ડાયરેક્ટ લિંક નીચે મૂકવામાં આવેલી છે આ ભરતી લખત સંપૂર્ણ માહિતી તમને આ આર્ટિકલ દ્વારા … Read more

ગુજરાત મેટ્રો ભરતી 2023 434 જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેર જાણો વિગતવાર માહિતી

ગુજરાત મેટ્રો ભરતી 2023: ગુજરાત મેટ્રો દ્વારા 434 જગ્યા ઉપર સરકારે નોકરી ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પરથી 9 જૂન 2023 સુધી ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે ઉમેદવારોના હિતને ધ્યાનમાં રાખી ઓનલાઈન અરજી કરવાની ઓફિસિયલ વેબસાઈટ નીચે મૂકવામાં આવેલી છે ગુજરાત મેટ્રો ભરતી 2023 લગત સંપૂર્ણ માહિતી તમને આ આર્ટીકલ દ્વારા … Read more

GPSC Requirements 2023: ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા ભરતી જાહેરાત, જાણો માહિતી

GPSC Requirements 2023: ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા અલગ અલગ વિવિધ જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેરાત કરવામાં આવેલી છે રસ ધરાવતા લાયક ઉમેદવારો સમય મર્યાદા અંદર જીપીએસસીની ઓફિસિયલ વેબસાઈટ પરથી ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે ઉમેદવારોના હિતને ધ્યાનમાં રાખી ઓનલાઈન અરજી કરવાની ડાયરેક્ટ લિંક નીચે મૂકવામાં આવેલી છે જીપીએસસી ભરતી 2023 વિશે સંપૂર્ણ માહિતી તમને આ … Read more