આધાર કાર્ડ લગતા તમામ માહિતી એક ક્લિકમાં જાણો

આધાર કાર્ડ લગત તમામ માહિતી એક ક્લિકમાં જાણો: હાલ આવા પહેલા વિભાગે આધાર કાર્ડ અને પાનકાર્ડને લિંક કરવાનું ફરજિયાત બનાવ્યું છે, જેની છેલ્લી તારીખ 31 માર્ચ 2023 છે. ત્યાં સુધીમાં જે લોકોના પાનકાર્ડ આધારકાર્ડ સાથે લીંક થયેલ નહીં હોય તે તમામના પાનકાર્ડ ડીએક્ટિવેટ થઈ જશે અને પાનકાર્ડ લગત તમામ કામગીરી બંધ થઈ જશે, અને જરૂરિયાત … Read more

હવે આધાર કાર્ડ અપડેટ કરવા માટે કોઈ ફી નહીં ચૂકવવી પડે, જાણો વિગત

હવે આધાર કાર્ડ અપડેટ કરવા માટે કોઈ ફી નહીં ચૂકવવી પડે : યુનિક આઇડેન્ટિફિકેશન ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા એ લોકહિતમાં જાહેરાત કરી છે કે હવે આધાર કાર્ડ માં નામ સરનામું મોબાઈલ નંબર ચેન્જ કરવા માટે કોઈ ફી ભરવાની નહીં રહે લોકો વિનામૂલ્યે આ તમામ પ્રક્રિયા ઓનલાઈન ચેન્જ કરી શકશે આનાથી કરોડો લોકોને ફાયદો થશે દેશમાં કુલ … Read more

આધાર કાર્ડ સાથે પાનકાર્ડ લિંક કેવી રીતે કરવું જાણો સંપૂર્ણ પ્રોસેસ

આધાર કાર્ડ સાથે પાનકાર્ડ લિંક કેવી રીતે કરવું જાણો સંપૂર્ણ પ્રોસેસ: હાલ સરકારશ્રીના નિયમો મુજબ 31 માર્ચ 2023 પહેલા દરેક લોકોએ પોતાના પાનકાર્ડને આધારકાર્ડ સાથે લીંક કરવા ફરજિયાત છે, આ સમયગાળા બાદ પાનકાર્ડ આધારકાર્ડ સાથે લીંક અપ થયેલ નહીં હોય તે દરેક પાનકાર્ડ ડીએક્ટિવેટ થઈ જશે અને પાનકાર્ડ લગત દરેક કાર્યો બંધ થઈ જશે. હાલ … Read more

ઓનલાઇન આધાર કાર્ડ માં સુધારો કરો

આધાર કાર્ડ માં સુધારો કરો : હવે તમામ લોકો આધારકાર્ડમાં પાંચ સુધારા ઓનલાઈન કરી શકશે આધાર કાર્ડમાં ઓનલાઇન સરનામું બદલો આધાર કાર્ડ ની ભાષા બદલો આધારકાર્ડમાં નામ સુધારો આધારકાર્ડમાં જન્મ તારીખ બદલો આધારકાર્ડમાં જાતિ બદલો આ પાંચ સુધારા તમે મોબાઈલ દ્વારા ઘરે બેઠા કરી શકશો આધાર કાર્ડ માં સુધારો કરો પોસ્ટનું નામ આધારકાર્ડ માં ઓનલાઈન … Read more