મહિલા સન્માન બચત પત્ર

મહિલા સન્માન બચત પત્ર મહિલાઓને મોદી સરકારની મોટી ભેટ સરકારની આ યોજના અંતર્ગત થશે ₹2,00,000 નો સીધો ફાયદો મહિલા સન્માન બચત પત્રમાં બે વર્ષ માટે બે લાખ રૂપિયા જમા કરી શકો છો અને જરૂર પડે તેને ઉપાડી પણ શકો છો મહિલાઓને મોદી સરકારની મોટી ભેટ મહિલા સન્માન બચત પત્રની શરૂઆત બે લાખ સુધીનો ટેક્સ ફ્રી … Read more

પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા લોન યોજના 2024, ગુજરાતીમાં માહિતી વાંચો

પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા લોન યોજના 2024: આપણા દેશના વડાપ્રધાને દેશના તમામ લોકો માટે ઘણી યોજનાઓ અમલમાં મૂકેલી છે જેનો લાભ દેશવાસીઓ લઈ રહ્યા છે , પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ખાસ કરીને દેશના ગરીબો માટે ઘણી યોજનાઓ શરૂ કરી છે જેના કારણે ગરીબોને ઘણી સુવિધાઓ મળી રહે છે. આજે અમે જે યોજના લાવ્યા છીએ તે મોદીજી દ્વારા … Read more

Shree ram nam online path

  Ram Mandir Consecration Live Streaming Site 1.. We are very happy to inform all our reader friends that SBI Bank has launched e-Mudra loan for its customers in which needy people who need money urgently can avail loan from 50000 to 1 lakh rupees through Mudra loan. Available online Ram Mandir Consecration Live Streaming … Read more

Vehicle Accident Assistance Scheme (Gujarat State).

 Vehicle Accident Assistance Scheme (Gujarat State). Vehicle Accident Scheme Gujarat PDF Download Here State Govt provides assistance up to Rs 50000 Click here for required information An important scheme was implemented by the state of Gujarat last year to deal with accidents. An estimated thousand road accidents take place in the state every year in … Read more

પંડિત દિન દયાલ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજના.

 Pandit Din Dayal Upadhyay Housing Scheme.. A very purposeful scheme has been launched and is working by the government to make the needy people their home which is known as Pandit Din Dayal Upadhyay Awas Yojana Forms are to be submitted online through the official portal of Samaj Kalyan and Every year the list of … Read more

Mukhymantri rahat fand yojna For People

  Assistance from Hon’ble Chief Minister’s Relief Fund to meet the cost of treatment/ operation of kidney heart cancer and liver disease. . From the Chief Minister’s Relief Fund to cover the cost of treatment of patients suffering from kidney disease, heart disease, cancer or any kind of liver disease who are natives of Gujarat or … Read more

તબીબી સહાય યોજના ગુજરાત રાજ્ય, તબીબી સહાય મેળવવા અંગેનું અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો, વૈદકીય સહાય મેળવવા અંગેની અરજીનો નમૂનો

 તબીબી સહાય યોજના ગુજરાત રાજ્ય, તબીબી સહાય મેળવવા અંગેનું અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો, વૈદકીય સહાય મેળવવા અંગેની અરજીનો નમૂનો તબીબી સહાય યોજના વિશે જરૂરી જાણકારી હાલ સરકાર શ્રી દ્વારા અનેક પ્રકારની યોજનાઓ ચાલુ કરવામાં આવેલ છે તેમજ કાર્યરત છે કે જે યોજનાઓ સામાન્ય માણસને આર્થિક સહાય પૂરી પાડતી હોય તેવામાં વૃદ્ધ સહાય યોજના વિધવા સહાય … Read more

Free Sewing Machine Scheme 2024 Advertisement.

Free Sewing Machine Scheme 2024 Advertisement.  Free Sewing Machine Scheme 2024: Presently, many such schemes have been started by the Government of Gujarat, by which people can earn their own livelihood, in addition to this, many new benefits, reservations, etc. have been introduced by the Government for women empowerment. Also many new self reliance schemes have … Read more